Izdavaštvo

Publicistička djelatnost

Uvidjevši da u Hrvatskoj nedostaju časopisi koji bi na popularan način približili ekološe teme čitateljima, Hrvatsko ekološko društvo je odlučio pokrenuti i publicističku djelatnost. Tako je pokrenuto izdavanje nekoliko knjiga džepnog formata pod zajedničkim naslovom "Mala ekološka biblioteka", te časopis "Ekološki glasnik". U tome je veliku financijsku pomoć pružio u početku dr. A. Pelivan sa svojom tiskarom. Na žalost ta suradnja se nije održala radi razlika u koncepcijskom pristupu. Posebni napori, u kojima je HED imao uvijek financijsku pomoć; Ministarstva znanosti, a ponekad i od suorganizatora ili posebnih donatora, uloženi su u tiskanje referata koji su izlagani na simpozijima. Nazvani su "Monografije". Većina radova je recenzirana od uglednih domaćih znanstvenika. Radi nedostatka sredstava, a često i u vremenskoj stisci nije bilo moguće radove prevesti na druge jezike, ali su na engleskom jeziku uz naslov rada, obvezno dani sažeci. Monografije su doprinijele o čuvanju hrvatske stručne terminologije, vrednovanju određenih prostora i njegovoj učinkovitoj zaštiti.

Mala ekološka biblioteka

U radu sa studentima na terenskoj nastavi utvrđeno je da nedostaju mala džepna izdanja za snalaženje i rad u prirodi, a koja bi ujedno sadržavala i najrjeđe hrvatske endeme ili ugrožene vrste flore i faune kako kopna tako i voda kopna i mora. Zamoljene kolege su se spremno odazvali te je nastalo desetak takovih izdanja čije su naslovnice su dane u cijelosti. Interes za ove publikacije bio je velik te su ubrzo rasprodane. Naišle su na vrlo velik interes kod studenata, ali i nastavnika biologije. Bilo bi potrebno uložiti napore da se u dogovoru s autorima ponovno tiskaju dopunjene i sa slikama u boji obogaćene edicije.

Priručnik za fitocenološka i ekološka istraživanja vegetacije
Šegulja, Hršak, 1988, Knjiga 1 pdf
O biologiji mora
Požar-Domac, 1988, Knjiga 2 pdf
Ekologija kopnenih voda
Kerovec, 1988, Knjiga 3 pdf
Upoznavanje i istraživanje kopnenih člankonožaca
Durbešić, 1988, Knjiga 4 pdf
Izgled oštećenih stabala jele, smreke i bukve
Kušan, Kalafadžić, Hrašovec, Diminić, Zdjelar, 1991, Knjiga 5 pdf
Priručnik za upoznavanje slatkovodnih račića veslonožaca (Copepoda, Cyclopidae) i rašljoticalaca (Cladocera) Hrvatske
Vrebčević, 1996, Knjiga 6 pdf

Ekološki glasnik

Časopis Ekološki glasnik uistinu je bio novina u hrvatskom popularnom tisku, te je naišao na veliko zanimanje. Uz financijsku pomoć; u tisku, a i novčanim nadoknadama autorima članaka koje je omogućavao dr. A. Pelivan početak suradnje bio je zadovoljavajući što je vidljivo i iz prvih brojeva.

Monografije

Svaka od njih sadrži znanstvene radove koji se odnose na zadanu temu održanih simpozija i kongresa.Hrvatsko ekološko društvo 1989. godine započinje s izdavanjem ekoloških monografija. Svaka od njih sadrži znanstvene radove koji se odnose na zadanu temu određenih simpozija i kongresa.

Ostali tiskovni materijali

Izvještaji o stanju okoliša

Park prirode Lonjsko polje pdf

Projekt Drava

Fauna Arthropoda delte Neretve

Apel za unapređenje kvalitete života u Zagrebu koristeći zelenilo

Turopolje - prirodna obilježja i problemi zaštite

Crveni popis vaskularne flore

Plakati

Stupnjevi oštećenosti jele, smreke i bukve

S.O.S. Morske kornjače

S.O.S. Mrki medvjed

S.O.S. Vuk