1. HRVATSKI SIMPOZIJ O INVAZIVNIM VRSTAMA

Suorganizatori: Državni zavod za zaštitu prirode Javna ustanova Maksimir

Pod pokroviteljstvom gradonačelnika grada Zagreba, Gospodina Milana Bandića

Poziv

Poštovane kolegice i kolege!

Hrvatsko ekološko društvo ove je godine napunilo 45 godina svog postojanja i aktivnosti. Tijekom svih tih godina jedna od osnovnih ideja i pokretačkih snaga bila je okupljanje različitih struka u što cjelovitijem sagledavanju i razumijevanju kompleksnih procesa koji se odvijaju u okolišu. Invazivne vrste su već neko vrijeme jedan od vrlo bitnih čimbenika u tim procesima, koji itekako utječu na okoliš u svim njegovim segmentima – od kvalitete života pojedinaca pa do strukturalnih promjena u samim ekosustavima i njihovoj biološkoj raznolikosti koje se odražavaju direktno i/ili indirektno na svim razinama ljudskog življenja (zdravstveno, ekonomski, sociološki i dr.). Skoro da i ne postoji područje ljudske aktivnosti koje nije na neki način povezano s invazivnim vrstama (da navedemo samo neke: transport, turizam, trgovina, hortikultura, zdravstvo, poljoprivreda, šumarstvo, zaštita okoliša i prirode, itd. itd.).

Upravo stoga, želja nam je okupiti što više stručnjaka svih struka na „1. Hrvatskom simpoziju o invazivnim vrstama“ koji organiziramo 24.11.2014. u Zagrebu. Pozivamo Vas sve da svojim sudjelovanjem obogatite ovaj skup, koji će označiti početak sustavnog i interdisciplinarnog pristupa problematici invazivnih vrsta, što je jedini način na koji se možemo suočiti s ovim kontinuirano rastućim problemom.

Srdačno Vas pozdravljam.
Sven Jelaska
Predsjednik Hrvatskog ekološkog društva

KNJIGA SAŽETAKA

Knjiga sažetaka

Organizacijski odbor

Izv.Prof.dr.sc. Sven Jelaska
Dr.sc. Lucija Šerić Jelaska
Dr.sc. Biljana Janev Hutinec
Nina Vuković, dipl.inž.biologije
Aljoša Duplić, prof. biologije i kemije
Biljana Barić, prof. biologije i kemije

Znanstveni odbor (abecednim redoslijedom)

Dr.sc. Matija Franković (DZZP)
Prof.dr.sc. Nenad Jasprica (Sveučilište u Dubrovniku)
Izv.Prof.dr.sc. Sven Jelaska (Sveučilište u Zagrebu)
Izv.Prof.dr.sc. Enrih Merdić (Sveučilište u Osijeku)
Prof.dr. sc. Božena Mitić (Sveučilište u Zagrebu)
Prof.dr.sc. Milorad Mrakovčić (Sveučilište u Zagrebu)
Doc.dr.sc. Krešimir Žganec (Sveučilište u Zadru)
Dr.sc. Ante Žuljević (IZOR Split)

Bitni datumi

produljen do 21.09.2014.

rok za predaju sažetaka

12.10.2014.

rok za obavijest o prihvaćanju sažetaka

24.10.2014.

rok za konačnu registraciju

31.10.2014.

rok za plaćanje kotizacije

24.11.2014.

Simpozij

31.01.2015.

rok za predaju cjelovitih znanstvenih radova

Priopćenja

Upute za sastavljanje sažetaka

Sažetak mora biti napisan na hrvatskom i engleskom jeziku. Sažetak mora sadržavati naslov, imena i prezimena autora i njihove adrese, te ciljeve, postupke, rezultate i zaključke istraživanja.
Sadržaj sažetka (ne računajući naslov, imena i adrese autora) ne smije sadržavati više od 1500 znakova s razmacima. Naslov mora biti otisnut velikim slovima. Imena autora moraju biti označena samo s inicijalom, prezimena u potpunosti. Izostavite akademske titule. Koristeći se različitim brojevima, navedite cjelokupne adrese svih autora te adrese e-pošte u zagradi.

Koristite ovaj predložak bez promjena formatiranja (vrsta i veličina fonta, margine i ostalo), te imenujte doatoteku prije slanja dodavanjem prezimena i imena autora koji će izlagati priopćenje.

Sažetke šaljite na e-mail adresu društva do 21.09.2014.. Ukoliko ne dobijete potvrdu o primitku sažetka u roku od 48 sati, kontaktirajte Predsjednika Društva Izv.prof. Svena Jelasku.

Obavezno u predlošku naznačite željeni način izlaganja (usmeno ili postersko).

U slučaju velikog broja zaprimljenih sažetaka za usmena izlaganja, Znanstveni odbor zadržava pravo prijedloga promjene načina izlaganja.
Prihvaćeni sažeci će biti tiskani u Knjizi sažetaka ukoliko je kotizacija plaćena do 31.10.2014. Za uplate izvršene nakon toga datuma, ne možemo jamčiti uvrštenje u knjigu sažetaka.

Upute za pripremu posterskih priopćenja

Najveća dozvoljena dimenzija postera je A0 formata, uspravne (tzv. "portrait") orijentacije.
Prilikom odabira veličine fonta teksta i sadržaja slika i tablica, vodite računa da bi sadržaj postera trebao biti čitljiv s udaljenosti od jednog metra.

Poziv za objavljivanje izvornih znanstvenih ili stručnih članaka

Pozivamo sudionike Simpozija da svoja priopćenja pripreme kao cjelovite znanstvene ili stručne radove za moguće objavljivanje u časopisu Periodicum Biologorum, ukoliko pozitivno prođu postupak recenzije.

Upute za pripremanje radova možete pronaći na web adresi on-line sustava časopisa , putem kojeg trebate i poslati vaše radove do 31.01.2015., uz napomenu u popratnom pismu da se radi o radu sa Simpozija.

Registracija i kotizacije

Osobe koje su poslale preregistracijski obrazac i sažetak, ne trebaju se ponovno registrirati. Preregistrirane osobe bez priopćenja trebaju samo mailom na hed@ekolosko-drustvo.hr potvrditi svoju namjeru sudjelovanja.
Svi ostali trebaju ispuniti registracijski obrazac i poslati ga na hed@ekolosko-drustvo.hr

Kotizacije

Kotizacije možete uplatiti isključivo uplatom na žiro račun Hrvatskog ekološkog društva. Obavezno u svrhu plaćanja navedite "1 HSIV - Prezime Ime" i pošaljite potvrdu o izvršenoj uplati na e-mail društva (kao i potvrdu statusa ukoliko se radi o manjoj kotizaciji)

Podatci za plaćanje:
Hrvatsko ekološko društvo
Rooseveltov trg 6
10000 Zagreb, Hrvatska
IBAN: HR1823600001101583068
Zagrebačka banka d.d., Zagreb BIC (SWIFT adress): ZABAHR2X

Sudionici u radnom odnosu

150,00 kn

Sudionici sa statusom umirovljenika, nezaposlenih, te nezaposleni studenti

100,00 kn

Ostale korisne informacije

Simpozij će se održati u kongresnom centru Hotela Antunović.