Aktivnosti

Znanstveno istraživački rad

Članovi društva aktivno su radili na realizaciji programa znanstvenog zadatka: Trajne plohe-komparativna istraživanja ekosistema u Hrvatskoj čiji je nosilac Hrvatsko ekološko društvo. Na realizaciji programa u 1988. godini sudjelovalo je 15 znanstvenika različitih struka. Koordinator programa bio je prof. dr. Đuro Rauš. U okviru navedenog znanstvenog projekta posebna je pažnja poklonjena istraživanju područja Parka prirode "Lonjsko polje", gdje su započela kompleksna biološka-ekološka istraživanja u koja je uključen veći broj članova Društva iz nekoliko znanstvenih institucija. Rad na tom području nastavio se i kasnije. U okviru znanstvenog rada Društvo je s Ministarstvom zaštite okoliša i prostornog uređenja 2000. godine potpisalo ugovor za izradu Crvene knjige vaskularne flore Hrvatske. Taj su zadatak obavili djelatnici Botaničkog zavoda PMF-a.

Ostale aktivnosti

Od ostalih aktivnosti Društva najvažnija je aktivnost članova društva u radu Međunarodne udruge za istraživanje Dunava (IAD). Najvažnija aktivnost je bila organizacija 33. konferencije IAD-a koja je održana od 3. do 9. rujna 2000. godine u Osijeku. Na konferenciji je sudjelovalo oko 150 istraživača iz 11 zemalja dunavskog sliva te prikazalo svoja istraživanja putem 80 izlaganja i postera. Radovi koji su prikazani na konferenciji su objavljeni u zborniku. Godine 2003. desetak je članova Društva sudjelovalo u postavljanju i pripremi poučne staze oko Lobora. Staza je otvorena 4 listopada 2003. godine a otvorenju je prisustvovalo desetak članova društva.

Znanstveni skupovi

U želji da što učinkovitije doprinese razvoju Hrvatske, ali i uz nastojanje očuvanja i unapređenja prirode i okoliša, HED se odlučio za organizaciju simpozija koji bi multidisciplinarno analizirali manja područja. Prednost u takvom pristupu očitovala se je u tome što su se mogle odabrati ciljane teme koje su zainteresirani znanstvenici i stručnjaci mogli temeljito prodiskutirati i na kraju dati određene smjernice za unapređenje i zaštizu. Prvenstveno su obuhvaćene teme iz prirodoslovlja: geolološke, geografske, klimatološke, hidrografske, biološke i dr. Također su uključene teme iz zaštite i unapređenja šuma na datim prostorima, agrara, lovstva, stočarstva, a vrlo često su obrađivane i drušvene teme kao povijest područja na kojem se održavaju simpoziji, te kulturna obilježja od sakralnih do arheoloških i sl. Mnogi naši ugledni znanstvenici u svoja su izlaganja utkali i vlastita istraživanja od više desetljeća, pa je to bio primjer mlađima kako treba sustavno i temeljito i dugotrajno istraživati neki prostor da bi se o njemu dala ispravna procjena. Nažalost tako temeljito obrađenih prostora u Hrvatskoj je malo, a pogotovo da su ona obrađena multidisciplinarno. To su često i razlozi razilaženja zaštitara, prirodoslovaca-ekologa s korisnicima prostora koji njihove napore ne razumiju i ne uvažavaju. Zanimanja za simpozije bila su velika, pa čak i za ona koja su organizirana unatoč rata koji je bjesnio. Za HED, koji je bio organizator, a i za one koji su se simpozijima odazvali bio je učinkoviti odgovor agresoru da i na ovaj način branimo svoje. Hrvatsko ekološko društvo od 1986. godine do 1996. godine organiziralo je šest simpozija i jedan kongres. Pretežno su znanstveno vrednovana zaštićena područja kao nacionalni parkovi: Krka, Mljet, Kornati te šire područje Biokova. Uvidjevši potrebu za većim korištenjem mineralnih sirovina za obnovu porušenog u Domovinskom ratu, održan je i simpozij na tu temu. U Dubrovniku je od 8. do 11. rujna 1987. održan simpozij "Otok Lokrum". U Šibeniku je, u hotelu Ivan, od 3. do 7. listopada 1989. godine održan simpozij pod naslovom "NP Krka stanje istraženosti i problemi zaštite okoliša". U Zagrebu je, u Tomislavovom domu na Sljemenu, od 16. do 19. listopada 1990. godine održan "II jugoslavenski simpozij mikrobne ekologije". U Makarskoj je od 11. do 16. listopada 1993. godine održan kongres pod naslovom "Prirodoslovna istraživanja Biokovskog područja" Četvrti simpozij organiziran je s temom "Prirodne značajke i društvena valorizacija otoka Mljeta". Održan je u Pomeni od 4. do 10. rujna 1995. godine. Peti simpozij pod naslovom "Prirodna podloga, zaštita, društveno i gospodarsko valoriziranje Kornata". Održan je u Murteru, Tisnom, Kornatima i Šibeniku od 2. do 7. listopada 1995. godine. Šesti simpozij pod naslovom "Zaštita prirode i okoliša i eksploatacija mineralnih sirovina" organiziran je u Varaždinu od 18. do 21. rujna 1996. godine.